ปีใหม่ = สิ่งใหม่ๆ

posted on 27 Dec 2009 21:15 by chicha22

จะปีใหม่แล้วรึเนี่ย

ทำงานจนวันเวลากลืนหายไปแล้ว

เฮ้อ......นึกไม่ออกจะไปไหนดี

เที่ยว   ที่ไหน  กับใคร  ????

คิดไปอีกก็ หาคำตอบไม่ได้  

แต่คิดได้อย่างเดียว  ใช้เวลาแห่งความสุขให้คุ้มค่าที่สุด

ทำไมต้องลืม

 

 

ทำไมถึงอยากลืม

 

 

รู้ทั้งรู้.....ว่าลืม มันยาก กว่า จดจำ

 

 

 รึว่า....

 

 

การที่จะลืม กับ การที่จะจดจำ มันยากพอๆกัน

 

 .

 

.

 

.

สุดท้าย..........มันก็ต้องลืม

edit @ 5 Jul 2009 16:25:35 by chicha

กระจก

posted on 13 May 2009 17:05 by chicha22

                                             กระจก....

 

                            ไม่เลือกสะท้อนภาพทุกชนิดฉันใด

 

                                            

                                              จิตใจ..... 

 

 

                                    จงเอาเยี่ยงอย่างกระจก

 

 

                                               กระจก....

 

 

                                    รับรู้  แต่ไม่ยึดถือครอบครอง

                            

                            ดังนั้น จึงไม่มีสภาพใดๆ ติดอยู่ในกระจก

 

                                                    .............................................

 

edit @ 13 May 2009 17:08:46 by chicha

edit @ 13 May 2009 21:04:18 by chicha

edit @ 13 May 2009 21:05:20 by chicha